Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky schválil koncentráciu Tianjin Tianhai Investment Company, Ltd. a Ingram Micro Inc.

Aktualizované:
Obsah

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií (ďalej len ,,úrad“), schválil dňa 05. 08. 2016 koncentráciu spočívajúcu v získaní výlučnej kontroly podnikateľa Tianjin Tianhai Investment Company, Ltd., Čína nad podnikateľom Ingram Micro Inc., USA.

Spoločnosť Tianjin Tianhai Investment Company, Ltd. poskytuje najmä námorné prepravné služby. Čiastočne spadá do skupiny HNA Group, ktorá predstavuje čínsky konglomerát zahŕňajúci divízie letectva, realít, investičných a finančných služieb, cestovného ruchu a lodnej dopravy, resp. logistiky potravín chladiaceho reťazca a ktorej aktivity sú zamerané najmä na Čínu a Áziu, s niektorými obmedzenými aktivitami v EÚ.

Spoločnosť Ingram Micro Inc. stojí na čele skupiny, ktorej predmetom činnosti sú predovšetkým veľkoobchodná distribúcia technológií a poskytovanie služieb riadenia dodávateľského reťazca. Jej činnosť sa týka najmä dvoch oblastí. Pôsobí v oblasti distribúcie rôznych IT produktov (napr. tlačiarne, skenery, zabezpečovacie systémy), IT systémov (napr. samostatne stojace počítačové systémy, servery), softvérov, sieťových hardvérov a mobilných produktov (napr. mobilné telefóny, tablety). V oblasti súvisiacich služieb generuje dodávky služieb spojených s vyššie uvedenou distribúciou IT produktov. Na území Slovenskej republiky pôsobí zo skupiny predovšetkým spoločnosť Ingram Micro Slovakia, s.r.o. so sídlom v Lozorne.

Úrad zistil, že v oblastiach, v ktorých pôsobia účastníci koncentrácie nedochádza k horizontálnemu prekrytiu aktivít ani k vertikálnemu prepojeniu na území Slovenskej republiky.

Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, a to najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 08. 2016.