Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: Protimonopolný úrad SR začal správne konanie vo veci koncentrácie Bidvest Czech Republic, s.r.o. a podnikateľov TEKOO spol.s.r.o., ČR a TEKOO Slovakia, s.r.o., SR

Aktualizované:
Obsah
Dňa 03.06.2014 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v nadobudnutí výlučnej priamej kontroly podnikateľa Bidvest Czech Republic, s.r.o., ČR nad podnikmi podnikateľov TEKOO spol.s.r.o., ČR a TEKOO Slovakia, s.r.o., SR. Podnikatelia pôsobia v sektore potravinárstva.

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.