Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: Protimonopolný úrad SR začal správne konanie vo veci koncentrácie COLUMBEX INTERNATIONAL a AXASOFT

Aktualizované:
Obsah
Dňa 3.2.2014 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v zlúčení podnikateľov COLUMBEX INTERNATIONAL, a.s., Bratislava  a  AXASOFT, a.s. Bratislava, ktorí pôsobia v oblasti informačných technológií.

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.