Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: Protimonopolný úrad SR začal správne konanie vo veci koncentrácie ISTROENERGO GROUP, a.s. a ISTROENERGO INTERNATIONAL, a.s. nad PPC Investments, a.s.

Aktualizované:
Obsah
Dňa 30.05.2014 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v získaní nepriamej kontroly podnikateľov ISTROENERGO GROUP, a.s. a ISTROENERGO INTERNATIONAL, a.s.  nad podnikom podnikateľa PPC Investments, a.s. Oznamovatelia koncentrácie pôsobia najmä v oblasti navrhovania, projektovania, dodávok a poskytovania servisu energetických zariadení na výrobu elektriny a tepla na báze spaľovania fosílnych palív. Podnikateľ PPC Investments, a.s. poskytuje podporné služby pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy Slovenskej republiky, pričom do roku 2013 pôsobil najmä v oblasti výroby a predaja elektrickej energie a tepla.

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.