Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: Protimonopolný úrad SR začal správne konanie vo veci koncentrácie NAY a Electro World

Aktualizované:
Obsah
Dňa 04.06.2014 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa NAY a.s., Bratislava nad podnikmi podnikateľov Electro World (Slovak republic), s.r.o., Bratislava a Electro World s.r.o., Praha. Spoločnosti pôsobia v sektore maloobchodného predaja elektroniky.

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.