Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: Protimonopolný úrad SR začal správne konanie vo veci koncentrácie Penta Investments Limited a NaP Holding

Aktualizované:
Obsah
Dňa 20.12.2013 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa PENTA INVESTMENTS LIMITED, 47 Esplanade St. Helier Jersey, Channel Islands nad podnikom podnikateľa NaP Holding, a.s., Šulekova 2, 811 06 Bratislava a prostredníctvom tohto podnikateľa v získaní nepriamej výlučnej kontroly nad Všeobecnou nemocnicou v Žiari nad Hronom s prevádzkami v Žiari nad Hronom, Banskej Štiavnici, Žarnovici a Kremnici a nad Všeobecnou nemocnicou v Rimavskej Sobote.

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.