Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: Protimonopolný úrad SR začal správne konanie

Aktualizované:
Obsah
Dňa 06. 12. 2013 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v získaní nepriamej spoločnej kontroly podnikateľov Ing. Michala Holíka a Dr. Stephana Fanderla nad podnikom podnikateľa AHOLD Retail Slovakia, k.s., Bratislava.

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.