Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: Zastavenie konania vo veci koncentrácie PSJ Holding B.V. a ALPINE SLOVAKIA

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad SR zastavil konanie vo veci koncentrácie spočívajúcej v získaní výlučnej kontroly podnikateľa PSJ Holding B.V., Holandsko nad podnikom podnikateľa ALPINE SLOVAKIA, Spol. s.r.o., SR, pretože dôvod na konanie nebol daný. Z predložených podkladov a informácií vyplynulo, že v predmetnej koncentrácii neboli naplnené obratové kritériá účastníkov koncentrácie, a tak koncentrácia nepodlieha kontrole úradu.