Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE:PMÚ SR schválil koncentráciu Norm Benzinkút a Lukoil

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií schválil dňa 22.10.2014 koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej spoločnej kontroly podnikateľov Imre Fazakas, Maďarsko a Lev Tolkachev, Ruská federácia prostredníctvom spoločnosti NORM BENZINKÚT Korlátolt Felelősségű Társaság, Maďarsko nad podnikateľmi LUKOIL Slovakia s.r.o., Slovenská republika („LUKOIL SK“) a LUKOIL Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Maďarsko („LUKOIL HU“).
 
Imre Fazakas a Lev Tolkachev pôsobia v oblasti predaja surovej ropy podnikateľom v rámci územia Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorí disponujú rafinérskymi zariadeniami spracujúcimi surovú ropu na automobilové benzíny alebo motorovú naftu. Na území Slovenskej republiky pôsobia prostredníctvom spoločnosti NORMESTON, ktorá predáva cez ropovody surovú ropu spoločnosti Slovnaft.
 
Spoločnosť LUKOIL HU pôsobí na území Maďarska ako veľkoobchodný a zároveň maloobchodný predajca nafty, benzínu, LPG a ako maloobchodný predajca doplnkového tovaru. Na území Slovenskej republiky pôsobí ako veľkoobchodný predajca nafty a benzínu veľkým priemyselným zákazníkom, pričom objem dodávok v predmetných oblastiach v Slovenskej republike je zanedbateľný.
 
Spoločnosť LUKOIL SK pôsobí na území Slovenskej republiky ako maloobchodný predajca nafty, benzínu, LPG a doplnkového tovaru.
 
Aktivity účastníkov koncentrácie sa na území Slovenskej republiky neprekrývajú ani horizontálne, t.j. v oblasti maloobchodu s pohonnými látkami, ani vertikálne, nakoľko nadobúdané spoločnosti nepôsobia na trhoch priamo vertikálne nadväzujúcich na oblasť obchodovania so surovou ropou, v ktorej pôsobí oznamovateľ.
 
Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia a koncentráciu schválil.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 06.11.2014