Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE:PMU SR začal správne konanie vo veci získania kontroly skupiny NEP GROUP nad AUPARK Žilina a Košice, SR a INLOGIS VI, SR

Aktualizované:
Obsah
Dňa 23.12.2014 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa NE Property Coöperatief U.A., Holandsko (ktorý je súčasťou ekonomickej skupiny NEP Group) nad
AUPARK Žilina, spol. s.r.o., SR,
AUPARK Žilina SC a.s., SR,
AUPARK KOŠICE, spol.s.r.o., SR,
AUPARK KOŠICE SC, s.r.o., SR,
AUPARK Tower Košice, s.r.o., SR,
INLOGIS VI s.r.o., SR.
Sektor: prenájom nebytových priestorov

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.