Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONFERENCIA: registrácia UKONČENÁ „Aktuálne trendy v slovenskom a európskom súťažnom práve“

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky organizuje štvrtý ročník medzinárodnej konferencie „Aktuálne trendy v slovenskom a európskom súťažnom práve“, ktorá sa uskutoční dňa 18. mája 2016 na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Protimonopolný úrad SR v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave usporadúva už štvrtý rok konferenciu, ktorej hlavným cieľom je prispieť k zlepšeniu povedomia o význame súťažného práva a jeho konceptoch v kontexte európskej praxe. Vybrané témy odzrkadľujú požiadavky na odbornú diskusiu a výmenu praktických skúseností medzi Európskou komisiou, európskymi súdmi, národnými súťažnými autoritami a podnikateľskou obcou.

Hlavné témy:
Novinky v súťažnom práve Slovenskej a Českej republiky a Európskej komisie
Účasť konzorcií vo verejných súťažiach z pohľadu ochrany hospodárskej súťaže
Konkurencia vo verejnej osobnej doprave na Slovensku

Účasť na konferencii je bezplatná. 

REGISTRÁCIA UKONČENÁ.


Pozvánka (PDF, 275 kB)
Program (PDF, 263 kB)
Predstavenie prednášajúcich (PDF, 345 kB)


Prezentácie

Tibor Menyhart (PDF, 240 kB) 

Hynek Brom (PDF, 820 kB)

Katarina Magnusson (PDF, 478 kB)

Robert Moldén (PDF, 1277 kB)

Petr Zákoucký (PDF, 740 kB)

Ondrej Marušiak (PDF, 641 kB)

Eliška Mamdaniová (PDF, 1018 kB)

László Ivan (PDF, 1816 kB)