Preskočiť na hlavný obsah

Podateľňa

Aktualizované:
Obsah

Kontaktné údaje

Tel.: 02/22 12 21 53
E-mail: podatelna@antimon.gov.sk

Stránkové dni a hodiny

Štandardné stránkové dni a hodiny podateľne úradu sú v pracovných dňoch 

v pondelok až piatok od 9.00 hod. do 14.00 hod.

Aktuálne stránkové dni a hodiny:

Momentálne sú stránkové dni a hodiny pre osobné podania do podateľne úradu štandardné.
Podateľňa bude zatvorená dňa 22. 9. 2023 a dňa 22. 12. 2023.

Formy podania

Vaše podania môžete doručiť do podateľne úradu osobne, elektronicky alebo poštou. Uprednostniť môžete elektronické zaslanie Vašich podaní úradu namiesto osobného doručenia podaní úradu.

  • Osobné podania môžete doručiť do podateľne úradu počas vyššie uvedených stránkových hodín.
     
  • Pri doručovaní podaní úradu môžete uprednostniť ich elektronickú formu prostredníctvom
     
  • Podanie môžete zaslať úradu na poštovú adresu

Protimonopolný úrad SR
Drieňová 24
826 03  Bratislava