Kuehne + Nagel Investments B.V., Holandsko,; J. van de Put B.V, Holandsko a J. van de Put Fresh Cargo Handling B.V, Holandsko

Začiatok konania:04.08.2011
Účastníci konania:Kuehne + Nagel Investments B.V., Holandsko,
J. van de Put B.V, Holandsko a J. van de Put Fresh Cargo Handling B.V, Holandsko
Typ konania:Koncentrácie
Praktika:koncentrácia podľa § 12 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z.z.
Sektor / relevantný trh:letecká nákladná doprava

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
2011/FH/3/1/039 Súbor rtf2011/FH/3/1/039 (rtf, 206.58 kB)
Posledná aktualizácia:22.11.2013