Preskočiť na hlavný obsah

Legislatíva EK v súvislosti s nákazou COVID-19

Aktualizované:
Obsah

Šiesta zmena dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 a zmena prílohy k oznámeniu Komisie členským štátom o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na krátkodobé poistenie vývozných úverov (PDF, 575.99 kB)

Oznámenie Komisie – Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 v znení dodatku č. 6 (konsolidované znenie) (zatiaľ dostupné len v anglickom jazyku)

Znenie dodatkovaného notifikačného formulára k opatreniam predkladaným EK podľa dočasného rámca v znení dodatku č. 6 (dostupné len v anglickom jazyku) – tento formulár sa týka častí 3.1-3.10 a mal by byť priložený k štandardnému formuláru na oznámenie v SANI2

Znenie notifikačného formulára k opatreniam predkladaným EK podľa pre oddiely 3.13 a 3.14 dočasného rámca (dostupné len v anglickom jazyku) - tento formulár zahŕňa investičnú podporu smerom k udržateľnej obnove a podpore solventnosti a mal by byť priložený k štandardnému formuláru na oznámenie v SANI2

Oznámenie Komisie – Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 v znení dodatku č. 5 (konsolidované znenie) (PDF, 1.29 MB )

Znenie dodatkovaného notifikačného formulára k opatreniam predkladaným EK podľa dočasného rámca v znení dodatku č. 5 (doc, 70.74 kB) (dostupné len v anglickom jazyku) – tento formulár sa týka častí 3.1 - 3.10 a mal by byť priložený k štandardnému formuláru na oznámenie v SANI2

Znenie notifikačného formulára k opatreniam predkladaným EK podľa dočasného rámca – Opatrenie štátnej pomoci vo forme rekapitalizácie nefinančných podnikov (oddiel 3.11) v znení dodatku č. 5 (PDF, 164.4 kB) (dostupné len v anglickom jazyku) – tento formulár spolu s Prílohou 2 (PDF,  61.51 kB) pre kapitálové nástroje a Prílohou 3 (PDF,  57.89 kB) pre hybridné nástroje by mal byť priložený k štandardnému formuláru na oznámenie v SANI2

Usmernenie k blokovým notifikáciám zmien a doplnení podľa dočasného rámca (PDF, 43.27 kB) (dostupné len v anglickom jazyku)

Štvrtá zmena dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 a zmena prílohy k oznámeniu Komisie členským štátom o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na krátkodobé poistenie vývozných úverov (PDF, 571.29 kB)

Znenie dodatkovaného notifikačného formulára k opatreniam predkladaným EK podľa dočasného rámca v znení dodatku č. 4 (doc,  70.37 kB) (dostupné len v anglickom jazyku) – tento formulár sa týka častí 3.1 - 3.10 a mal by byť priložený k štandardnému formuláru na oznámenie v SANI2

Znenie notifikačného formulára k opatreniam predkladaným EK podľa dočasného rámca – Opatrenie štátnej pomoci vo forme rekapitalizácie nefinančných podnikov (oddiel 3.11) (PDF. 164.4 kB) (dostupné len v anglickom jazyku) – tento formulár spolu s Prílohou 2 (PDF, 61.51 kB) pre kapitálové nástroje a Prílohou 3 (PDF, 57.89 kB) pre hybridné nástroje by mal byť priložený k štandardnému formuláru na oznámenie v SANI2

Oznámenie Komisie – Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 v znení dodatku č. 3 (konsolidované znenie) (PDF, 421.4 kB)

Oznámenie Komisie – Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 v znení dodatku č. 2 (konsolidované znenie) (PDF, 426.19 kB)

Oznámenie Komisie – Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 v znení dodatku č. 1 (konsolidované znenie) (PDF, 327.38 kB)

Oznámenie Komisie – Zmena dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 (PDF, 421.7 kB)

Oznámenie Komisie – Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v čase pandémie COVID-19 (PDF, 588.36 kB)

Znenie notifikačného formulára k opatreniam predkladaným EK podľa dočasného rámca (PDF, 157.43 kB) (dostupné len v anglickom jazyku)