MEIF 4 Luxembourg C Holdings S.à.r.l.,; Luxemburské veľkovojvodstvo a; Towercom, a.s., Bratislava

Začiatok konania:01.08.2014
Účastníci konania:MEIF 4 Luxembourg C Holdings S.à.r.l.,
Luxemburské veľkovojvodstvo a
Towercom, a.s., Bratislava
Typ konania:Koncentrácie
Praktika:§ 12 ods. 1 zákona 136/2001 Z.z.
Sektor / relevantný trh:TV , rozhlasové vysielanie, dátové služby, vysielacie služby, frekvenčné plánovanie

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
28.08.2014 2014/FK/3/1/025 I. Stupeň súhlas 08.09.2014 Súbor pdf2014/FK/3/1/025 (pdf, 157.74 kB)
Posledná aktualizácia:18.02.2019