Mesto Rimavská Sobota, Rimavská Sobota

Začiatok konania:20.09.2014
Účastníci konania:Mesto Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Typ konania:Obmedzovanie súťaže orgánmi štátnej správy a samosprávy (§ 39)
Praktika:§39 zákona 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže
Sektor / relevantný trh:Pohrebné služby

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
29.10.2014 2014/KH/1/1/033 I. Stupeň Uloženie pokuty 18.11.2014 Súbor pdf2014/KH/1/1/033 (pdf, 340.44 kB)
Posledná aktualizácia:05.06.2019