MiddleCap Group S.A., Luxemburg, Luxemburské veľkovojvodstvo

Začiatok konania:10.12.2019
Účastníci konania:MiddleCap Group S.A., Luxemburg, Luxemburské veľkovojvodstvo
Typ konania:Koncentrácie
Praktika:§12 ods.1 zákona č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej sú´taže
Sektor / relevantný trh:F.41.2 Výstavba obytných a neobytných budov K.66.19 Ostatné pomocné činnosti finančných služieb okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia G. 47.74 Maloobchod so zdravotníckymi a ortopedickými pomôckami v špecializovaných predajniach F. 43.21 Elektrická

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
20.12.2019 2019/KOV/SKO/3/43 I. Stupeň súhlas 21.12.2019 Súbor pdf2019/KOV/SKO/3/43 (pdf, 307.65 kB)
Posledná aktualizácia:07.01.2020