Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Najvyšší súd Slovenskej republiky vyhlásil rozsudky vo veci kartelu výrobcov plynom izolovaných spínacích zariadení

Aktualizované:
Obsah
V roku 2009 vydal úrad rozhodnutie č. 2009/KH/R/2/035, podľa ktorého sa 20 podnikateľov  od roku 1993 do roku 2004 zúčastňovalo na karteli  na relevantnom trhu výroby a predaja zapuzdrených plynom izolovaných spínacích zariadení (gas insulated switchgear – GIS).  Konanie zahŕňalo rozdelenie trhu s GIS, prideľovanie kvót a udržovanie príslušných trhových podielov, prideľovanie individuálnych GIS projektov určeným výrobcom a manipulácia obstarávacieho procesu (teda bid rigging), určovanie cien,  ukončenie licenčných zmlúv s nečlenmi kartelu, výmena trhovo- citlivých informácií.

Obdobné rozhodnutie vydala  Európska komisia. Rozhodnutie Komisie však nepokrývalo protisúťažné konanie, ku ktorému došlo na území nových členských krajín v čase, keď neboli členom Európskej únie. Protimonopolný úrad preto prípad posudzoval do 30.4.2004, dokedy Slovenská republika nebola členom Európskej únie.  Úrad za kartel uložil súhrnnú pokutu dosahujúcu 8,6 milióna EUR.

Úrad získal informácie o karteli prostredníctvom žiadosti o leniency. V konaní disponoval veľkým rozsahom dôkazov preukazujúcich štruktúru, fungovanie kartelu a jeho trvanie. Počas jeho trvania došlo k ovplyvneniu niekoľkých verejných obstarávaní týkajúcich sa dodávky GIS v Slovenskej republike. 

Niektorí podnikatelia podali žalobu proti rozhodnutiu Protimonopolného úradu. Najvyšší súd s konečnou platnosťou rozhodol o žalobách piatich z nich. Svojím rozsudkom žaloby zamietol a potvrdil rozhodnutie Protimonopolného úradu. Niektoré konania týkajúce sa vyššie uvedeného kartelu sú stále predmetom súdneho prieskumu.