Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Tokio, Japonsko; Triako Holdco AB, Štokholm, Švédsko

Začiatok konania:23.04.2018
Účastníci konania:Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Tokio, Japonsko
Triako Holdco AB, Štokholm, Švédsko
Typ konania:Koncentrácie
Praktika:§ 12 ods.1 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže
Sektor / relevantný trh:C.24 Výroba a spracovanie kovov

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
15.05.2018 2018/KOH/SKO/3/12 I. Stupeň súhlas s koncentráciou 17.05.2018 Súbor pdf2018/KOH/SKO/3/12 (pdf, 368.25 kB)
Posledná aktualizácia:04.06.2018