Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Nový predseda PMÚ SR nastúpil do funkcie

Publikované:
Obsah

Do funkcie predsedu PMÚ SR nastúpil pán Juraj Beňa.

predseda 4
predseda 4

Dňa 1. 3. 2023 nastúpil do funkcie predsedu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) pán Juraj Beňa.

Za prítomnosti zástupcov médií túto funkciu prevzal od predchádzajúceho predsedu úradu - pána Tibora Menyharta, ktorý v tejto funkcii pôsobil počas dvoch funkčných období od novembra 2011 doposiaľ.

Funkčné obdobie predsedu úradu je päť rokov. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za predsedu úradu najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.

Nový predseda úradu Juraj Beňa pred zástupcami médií vyjadril odhodlanie posilniť status úradu ako modernej, rešpektovanej a dôveryhodnej inštitúcie na ochranu hospodárskej súťaže. Vysvetlil, že sa bude usilovať o väčšiu viditeľnosť úradu pred širokou verejnosťou. Verí, že úrad bude svojimi činnosťami prínosným pre spotrebiteľov a celú spoločnosť.

Juraj Beňa získal najvyššie hodnotenie od výberovej komisie počas verejného vypočutia kandidátov na predsedu úradu, ktoré zorganizoval Úrad vlády Slovenskej republiky. Do funkcie predsedu úradu ho vymenovala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová dňa 17. 2. 2023 na základe návrhu vlády Slovenskej republiky na jeho vymenovanie do funkcie predsedu úradu.

Juraj Beňa prišiel do úradu z telekomunikačnej spoločnosti Orange Slovensko, a.s., kde pôsobil ako právny poradca pre oblasť regulácie a súťažného práva (10/2016 – 2/2023). Predtým pracoval na odbore kartelov Protimonopolného úradu SR (1/2013 – 9/2016) a v advokátskych kanceláriách (9/2008 – 1/2013). Prax v oblasti súťažného práva získal aj v medzinárodnom prostredí, keď ako národný expert absolvoval pracovnú stáž na Európskej komisii, Generálnom riaditeľstve pre hospodársku súťaž, a tejto oblasti sa venoval aj v rámci prednáškovej a akademickej činnosti. Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (9/2003 – 6/2008, titul Mgr.) a vzdelanie v medzinárodnom a európskom práve získal na Amsterdamskej univerzite (9/2009 – 9/2010, titul LLM).

Fotografie:

Predseda PMÚ SR  Predseda PMÚ SR pri prezidentke SR  Predseda PMÚ SR pri prezidentke SR  Novovymenovaný predseda PMÚ SR pri predchádzajúcom predsedovi PMÚ SR