OCKÚ OLAF vydal Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR za rok 2019

Aktualizované 18.05.2020

Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „OCKÚ OLAF“) vydal Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike za rok 2019. Na vypracovaní predmetnej výročnej správy spolupracovali členovia Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov EÚ v SR.

Súvisiacu tlačovú správu zverejnil OCKÚ OLAF na webovom sídle www.olaf.vlada.gov.sk//vyrocna-sprava-o-aktivitach-sietovych-partnerov-v-oblasti-ochrany-financnych-zaujmov-eu-v-slovenskej-republike-za-rok-2019/.

Protimonopolný úrad SR, rovnako ako ďalší sieťoví partneri v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR, zverejnil výročnú správu aj na svojom webovom sídle www.antimon.gov.sk/ data/files/1144_vyrocna-sprava-ofz-eu-v-sr-za-rok-2019.pdf.

Ďalšie informácie môžete nájsť v samotnej výročnej správe.

Šíriť informáciu

Twitter   Facebook   Linkedin