Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Odborníci z PMÚ SR vzdelávali moldavských úradníkov

Aktualizované:
Obsah
V dňoch 30.09.2014 – 03.10.2014 sa odborníci z Protimonopolného úradu SR zúčastnili rozvojového programu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v Moldavsku, v rámci ktorého si vymieňali poznatky a skúsenosti v oblasti hospodárskej súťaže.

V priebehu oficiálnej návštevy moldavského súťažného úradu sa traja slovenskí experti podelili so skúsenosťami Protimonopolného úradu SR v procese vytvárania a aplikácie súťažných princípov a harmonizácie slovenského súťažného práva s európskymi štandardmi. Vo svojich príspevkoch kládli dôraz aj na uplatňovanie trendov, ktoré sú v súlade so smerovaním európskej súťažnej politiky. V rámci projektu sa diskutovalo o postupoch pri posudzovaní koncentrácií, ukladaní podmienok a povinností pri kontrole koncentrácií, prešetrovaniach prípadov zneužívania dominantného postavenia a o dôležitosti sektorových štúdií. Odborníci zo Slovenska priblížili moldavským kolegom rozhodovací proces, prax pri definovaní relevantného trhu, postupy pri získavaní dôkazov, predovšetkým sa však zamerali na konkrétne prípadové štúdie.

V záujme zlepšovania súťažnej kultúry sa diskutovalo aj o rôznych nástrojoch súťažnej advokácie, ktorá je v mnohých prípadoch efektívnejším riešením ako uloženie pokuty. Išlo najmä o presadzovanie spolupráce s ostatnými orgánmi štátnej správy a organizáciu seminárov a workshopov, ktoré zvyšujú povedomie o možných súťažných problémoch a tým napomáhajú k predchádzaniu ich vzniku.

Oficiálnej návštevy sa okrem expertov z Protimonopolného úradu zúčastnili aj Róbert Kirnág, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Moldavskej republike a Peter Tomášek, rozvojový diplomat. Strany vyjadrili záujem o ďalšiu spoluprácu s cieľom podporiť a rozvíjať konkurenčné prostredie v oboch krajinách.

Fotogaléria