Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

OLAF vydal výročnú správu o činnosti za rok 2022

Publikované:
Obsah

OLAF svojimi vyšetrovaniami odhalil podvody a nezrovnalosti za viac ako 600 miliónov eur.

olaf report 2022
olaf report 2022

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako jeden zo sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie (ďalej len „EÚ“) v Slovenskej republike informuje, že Európsky úrad pre boj proti podvodom (ďalej len „OLAF“) vydal výročnú správu o svojej činnosti za rok 2022 (ďalej len „výročná správa“).

Vo výročnej správe OLAF informuje o vyšetrovacej činnosti s cieľom chrániť rozpočet EÚ pred podvodmi počas roka 2022. Podrobne uvádza príklady vyšetrovaní a operácií zameraných na boj proti podvodom v oblasti výdavkov EÚ, podvodom na strane príjmov EÚ, falšovaniu a pašovaniu, ako aj príklady vyšetrovaní prípadov protiprávneho konania v inštitúciách EÚ.

OLAF predstavil výročnú správu po prvýkrát aj v interaktívnom virtuálnom formáte.

Podrobnejšie informácie o výročnej správe zverejnil OLAF v tlačovej správe (aj v slovenskom jazyku). Súčasne zverejnil príspevky prostredníctvom svojich účtov na sociálnych sieťach Twitter a LinkedIn.

Výročnú správu OLAF-u a súvisiacu tlačovú správu zverejnil aj odbor Národný úrad pre OLAF na svojom webovom sídle.