Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

OLAF zverejnil svoju výročnú správu o činnosti v 2017

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky informuje, že dňa 6. 6. 2018 Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) zverejnil výročnú správu o svojej činnosti v roku 2017.
 
Správa OLAF-u 2017 prezentuje predovšetkým konkrétne prípady a výsledky jeho vyšetrovacej činnosti. Zahŕňa tiež trendy v oblasti vyšetrovania podvodov či aktivity v rámci ďalšieho rozvíjania politiky boja proti podvodom a ochrany finančných záujmov Európskej únie. Jej úplné znenie nájdete na https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/olaf_report_2017_en.pdf.
 
Ďalšie informácie uviedol OLAF aj v tlačovej správe, ktorá v slovenskom jazyku je k dispozícii na https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/06-06-2018/olaf-2017-major-investigations-put-end-complex-fraud-schemes_sk.