Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Oznámenie EK o dočasnom rámci štátnej pomoci na podporu hospodárstva postihnutého COVID-19 je dostupné už aj v slovenskom jazyku

Aktualizované:
Obsah
Európska komisia zverejnila na svojom webovom sídle dokument „Oznámenie o dočasnom rámci štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súvislosti s prepuknutím choroby COVID-19" (ďalej len „dočasný rámec“) v jazykoch členských štátov.
 
Znenie dočasného rámca je dostupné aj v slovenskom jazyku na https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_496.