PENTA INVESTMENTS LIMITED, Cyprus a; Estate Consult, s.r.o., Bratislava, SR;

Začiatok konania:18.10.2011
Účastníci konania:PENTA INVESTMENTS LIMITED, Cyprus a
Estate Consult, s.r.o., Bratislava, SR
Typ konania:Koncentrácie
Praktika:koncentrácia podľa § 12 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z.z.
Sektor / relevantný trh:zdravotníctvo

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
2012/FH/3/1/039 Súbor rtf2012/FH/3/1/039 (rtf, 28.99 MB)
Posledná aktualizácia:21.11.2013