Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ podpísal memorandum o spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) dňa 23. 3. 2017 uzatvoril memorandum týkajúce sa spolupráce s Ekonomickou univerzitou v Bratislave.
 
Ekonomická univerzita v Bratislave sa tak po Univerzite Komenského v Bratislave a Trnavskej univerzite v Trnave stala v poradí treťou univerzitou, s ktorou má úrad podpísané obdobné memorandum.
 
Na základe memoranda úrad zintenzívni vzájomnú spoluprácu s menovanou univerzitou predovšetkým pri realizácii vedecko – výskumnej a poradenskej činnosti, ale i vzdelávacích aktivít, či iných spoločensky prospešných aktivít súťažnej advokácie, ktoré prispejú k zvyšovaniu povedomia o práve hospodárskej súťaže, presadzovaniu princípov fungovania efektívnej hospodárskej súťaže a predchádzaniu jej potenciálnym deformáciám.