Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ podporuje vyhlásenie Svetového dňa hospodárskej súťaže

Publikované:
Obsah

Pri tejto príležitosti sme sa opýtali kolegýň a kolegov na prínosy hospodárskej súťaže. Náš videozostrih nájdete v článku.

Podporujeme Svetový deň súťaže
Podporujeme Svetový deň súťaže

Svetový deň hospodárskej súťaže

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) sa aj tento rok pripája k súťažným autoritám a ďalším inštitúciám podporujúcim vyhlásenie 5. decembra za Svetový deň hospodárskej súťaže.

V roku 2023 sa hlavnou témou v poradí 14. ročníka kampane World Competition Day organizovanej CUTS International a INCSOC stala priorizácia sektorov a otázok súvisiacich so zdravotníctvom, farmáciou, potravinárstvom, poľnohospodárstvom, vzdelávaním, pracovnými príležitosťami či informáciami a komunikáciou. Práve tieto oblasti sú dôležité pre celú spoločnosť a zároveň v súčasnosti sú ovplyvnené krízami spojenými s pandémiou, ozbrojenými konfliktmi, klimatickými zmenami a pod.

Inštitúcie v tento deň prostredníctvom rôznych aktivít približujú spotrebiteľom i producentom na celom svete prínosy efektívne fungujúceho súťažného prostredia a tiež upriamujú pozornosť na politiku hospodárskej súťaže a súčasné právne otázky na medzinárodnej úrovni.

Videozostrih PMÚ

My sme sa dnes pri príležitosti Svetového dňa hospodárskej súťaže opýtali kolegýň a kolegov na prínosy hospodárskej súťaže. Náš krátky videozostrih odpovedí a vyjadrenie podpory môžete nájsť na nasledujúcom odkaze: Podporujeme Svetový deň hospodárskej súťaže.

Podporujeme svetový deň súťaže

Veríme, že aktivitami rozvíjajúcimi povedomie o súčasnej problematike v oblasti hospodárskej súťaže a o prospechu zo správne fungujúceho súťažného prostredia prispievame k zdravšej súťaži na trhu.