Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ SR informuje o výročnej správe o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR

Aktualizované:
Obsah

Výročná správa popisuje aktivity orgánov a inštitúcií pri ochrane finančných záujmov EÚ v SR v roku 2021.

papier, ruky na stole
papier, ruky na stole
Protimonopolný úrad SR ako jeden zo sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike (ďalej len „OFZ EÚ v SR“) informuje o vydaní Výročnej správy o aktivitách sieťových partnerov v oblasti OFZ EÚ v SR za rok 2021 (PDF, 4 023 kB) (ďalej len „výročná správa“).

Predmetnú výročnú správu vypracoval odbor Národný úrad pre OLAF (ďalej aj „ONÚ OLAF“) sekcie kontroly Úradu vlády SR spolu s členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre OFZ EÚ v SR, ktorý ju schválil dňa 28. 4. 2022.

Cieľom výročnej správy je informovať širokú a odbornú verejnosť o činnosti ONÚ OLAF a sieťových partnerov v rámci OFZ EÚ v SR, ako aj o spolupráci ONÚ OLAF a ostatných sieťových partnerov s Európskym úradom pre boj proti podvodom - OLAF.

Súvisiacu tlačovú správu vydal ONÚ OLAF na svojom webovom sídle.