Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ SR OBMEDZIL STRÁNKOVÉ DNI A HODINY PRE OSOBNÉ PODANIA DO PODATEĽNE A ODPORÚČA ELEKTRONICKÚ KOMUNIKÁCIU

Aktualizované:
Obsah

Z dôvodu aktuálnej situácie týkajúcej sa nákazy COVID-19 v SR Vám PMÚ SR odporúča využívať elektronickú formu komunikácie s PMÚ SR a zasielania podaní podateľni PMÚ SR.

covid 19 mobil
covid 19 mobil

Na základe opatrení prijatých v nadväznosti na  vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky a vyhlásený núdzový stav Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „PMÚ SR“) od 26. 11. 2021 do odvolania obmedzil stránkové dni a hodiny pre osobné podania do podateľne PMÚ SR.
 
Podateľňa PMÚ SR je pre osobné podania otvorená nasledovne:

  • počas pracovných dní v pondelok, stredu a piatok,

  • a to len v čase od 9.30 hod. do 11.30 hod.

V tejto súvislosti si PMÚ SR dovoľuje požiadať Vás o uprednostnenie elektronického zaslania Vašich podaní PMÚ SR namiesto ich osobného podania. Podania  v elektronickej forme môžete zaslať PMÚ SR prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy http://www.slovensko.sk/ alebo e-mailu odoslaného na e-mailovú adresu podateľne úradu podatelna@antimon.gov.sk.
 
Zároveň, keďže zamestnanci PMÚ SR, s ohľadom na povahu práce, vykonávajú prácu z domácnosti v maximálnej možnej miere, PMÚ SR si dovoľuje požiadať Vás o využívanie predovšetkým elektronickej formy komunikácie s  PMÚ SR prostredníctvom kontaktov zverejnených na webovom sídle PMÚ SR www.antimon.gov.sk v sekcii Kontakty.
 
Ďakujeme Vám za pochopenie.