Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ SR podpísal dohodu o spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Aktualizované:
Obsah
Dňa 9. 6. 2018 nadobudla účinnosť dohoda o vzájomnej spolupráci Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „PMÚ SR“) s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej len „ÚPVII“).
 
Cieľom dohody, ktorú podpísali predseda PMÚ SR a vedúci ÚPVII, je posilnenie ochrany hospodárskej súťaže prostredníctvom efektívnejšieho odhaľovania dohôd obmedzujúcich súťaž a efektívnejšieho výkonu činností spojených s kontrolou verejného obstarávania spolufinancovaného z EŠIF.
 
Ďalšie podrobnosti o oblastiach, účele či spôsobe realizácie uzatvorenej dohody sú dostupné na tomto odkaze