Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ SR prispel k zlepšeniu podmienok nákupu elektronických diaľničných známok

Publikované:
Obsah
muž šoféruje auto
muž šoféruje auto

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) sa v rámci výkonu svojej činnosti oboznámil so znením Všeobecných obchodných podmienok Správcu výberu úhrady diaľničnej známky (ďalej len „VOP“). Zo znenia VOP vyplývalo, že v prípade chybného a/alebo neúplného zadania údajov pri nákupe elektronickej diaľničnej známky má zákazník možnosť opravy, doplnenia a/alebo zmeny týchto údajov najneskôr do 15 minút od uskutočnenia nákupu.

Úrad oslovil Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky a Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s., s požiadavkou na zváženie úpravy VOP spôsobom, ktorý by bol viac prospešný pre zákazníkov a ktorý by flexibilnejšie reagoval na prípadnú potrebu odstránenia chybne zadaných údajov zo strany zákazníka.

Zo strany Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., bol úrad vyrozumený, že zmena znenia VOP bude realizovaná v tom zmysle, že dôjde k predĺženiu lehoty na vykonanie opravy, doplnenia alebo zmeny chybne alebo neúplne zadaných údajov do konca príslušného kalendárneho dňa. Zároveň bude umožnené požiadať o vykonanie opravy údajov aj po uplynutí uvedenej lehoty, a to v prípade, ak prevádzkovateľ vozidla preukáže, že chybne zadané evidenčné číslo vozidla v čase úhrady diaľničnej známky nebolo pridelené žiadnemu vozidlu.

Uvedené zmeny znenia VOP iniciované zo strany úradu rozširujú možnosti opravy chybne zadaných údajov pri nákupe diaľničnej známky v prospech zákazníkov.