Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ SR rozvíja spoluprácu s fakultami EU v Bratislave a spoločne pripravujú konferenciu

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) a Ekonomická univerzita v Bratislave (ďalej len „univerzita“) dňa 23. 3. 2017 uzatvorili memorandum o vzájomnej spolupráci.

V nadväznosti na to, úrad a Národohospodárska fakulta a Fakulta hospodárskej informatiky podpísali dohody pre zintenzívnenie obojstranne prospešnej spolupráce pri plnení úloh vlastného aj spoločenského záujmu a rozvoj vzájomných partnerských vzťahov.

Predmetné dohody o spolupráci sa budú spoločne realizovať predovšetkým v oblastiach vedecko-výskumnej a poradenskej činnosti, vzdelávacieho procesu, ako aj iných spoločensky prospešných aktivít.

Konkrétne formy spolupráce v prioritných oblastiach sú uvedené v dohode o spolupráci s Národohospodárskou fakultou univerzity a v dohode o spolupráci s Fakultou hospodárskej informatiky univerzity.

V rámci spolupráce sa úrad a Národohospodárska fakulta dohodli na usporiadaní spoločnej konferencie, ktorá sa bude konať 25. 10. 2017 a počas ktorej budú prezentované a diskutované aktuálne trendy v oblasti hospodárskej súťaže tak z pohľadu akademického výskumu, ako aj praktických hospodársko-politických potrieb úradu. Tradičný májový termín konferencií úradu bol upravený vzhľadom na nedávno realizovanú expertnú konferenciu úradu s medzinárodnou účasťou European Competition Day počas obdobia slovenského predsedníctva v Rade EÚ a tiež z dôvodu potreby spracovania aktuálnych otázok v oblasti hospodárskej súťaže.