Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ SR spresňuje termín konania verejného vypočutia kandidátov na podpredsedu PMÚ SR a zloženie komisie

Publikované:
Obsah

Úplné návrhy na kandidátov je možné predkladať PMÚ SR do 17. 4. 2023 do 10.00 hod.

prázdna kancelária
prázdna kancelária

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v súvislosti s vyhlásenou výzvou na prihlásenie kandidátov na podpredsedu úradu spresňuje, že verejné vypočutie kandidátov na podpredsedu úradu sa uskutoční dňa 25. 4. 2023 so začiatkom o 10.00 hod. v Zrkadlovej sále Úradu vlády Slovenskej republiky.

Návrhy na kandidátov na podpredsedu úradu s požadovanými dokladmi je možné predkladať do 17. 4. 2023 do 10.00 hod. na adresu Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, Drieňová 24, 826 03 Bratislava.

Kandidátov, ktorí splnia zákonné podmienky účasti a predložia úplný návrh na kandidáta úrad pozve na verejné vypočutie pred odbornou komisiou. Komisiu na výber podpredsedu úradu tvorí 5 členov vrátane predsedu komisie, ktorým je predseda úradu Juraj Beňa. Ďalšími členmi komisie sú Andrej Juris, Martin Lábaj, Kamil Nejezchleb a Daniela Zemanovičová. Ich stručné profesijné životopisy úrad zverejnil na svojom webovom sídle v predmetnej výzve.

Verejné vypočutie sa bude vysielať naživo. Verejnosť sa bude môcť zapojiť zaslaním otázok kandidátom prostredníctvom určenej elektronickej aplikácie. Celý záznam z verejného vypočutia zverejní úrad na svojom webovom sídle.