Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ SR vykonal inšpekciu v oblasti dodávok a maloobchodného predaja vybraných mliečnych výrobkov

Aktualizované:
Obsah
V roku 2013 stanovil Protimonopolný úrad SR sektor potravinárstva a poľnohospodárstva za jednu zo svojich prioritných oblastí, ktorým sa bude venovať a začal prieskum v oblasti mlieka a mliečnych výrobkov. Skutočnosti zistené v rámci prieskumu trhu zameraného na oblasť mlieka a mliečnych výrobkov boli, okrem iného, jedným z podkladov, na základe ktorých úrad vykonal inšpekciu.

Protimonopolný úrad SR vykonal v druhej polovici mája 2014 inšpekciu v podnikateľských priestoroch 5 subjektov pôsobiacich v oblasti dodávok a maloobchodného predaja mlieka a vybraných mliečnych produktov v SR. Konkrétne sa jednalo o jedného dodávateľa a štyri maloobchodné reťazce pôsobiace na území SR. Dôvodom vykonania inšpekcie bolo podozrenie z možného uzavretia vertikálnych a/alebo horizontálnych dohôd, ktoré by mohli mať za cieľ alebo následok obmedzovanie hospodárskej súťaže, a tým aj negatívny dopad na konečného spotrebiteľa. Čo sa možnej formy obmedzovania súťaže týka, úrad skúma, či medzi uvedenými podnikateľmi mohlo dochádzať k dohodám o veľkoobchodných cenách a/alebo  k dohodám o maloobchodných predajných cenách pre konečného zákazníka. 

Na zásahu Protimonopolného úradu v priestoroch uvedených podnikateľov sa zúčastnilo 25 zamestnancov úradu. Úrad na mieste prehliadol, alebo skopíroval informácie z emailových kont 29 užívateľov – zamestnancov navštívených podnikateľov. Na úrade bude po predchádzajúcom upozornení konkrétneho podnikateľa prebiehať prehliadanie obsahu získaných podkladov a informácií, ktoré sa následne v rámci ďalšieho prešetrovania budú vyhodnocovať a analyzovať. Prešetrovanie neznamená, že predmetní podnikatelia porušili súťažné pravidlá a neprejudikuje závery, ku ktorým môže Protimonopolný úrad dospieť.

Okrem vyššie uvedeného pri výkone inšpekcie došlo v priestoroch jedného z dotknutých podnikateľov k takým skutočnostiam, ktoré mohli negatívne ovplyvniť priebeh inšpekcie. Protimonopolný úrad už začal v danom prípade správne konanie vo veci možného uloženia poriadkovej pokuty za nesplnenie povinností podnikateľa počas inšpekcie. Začatie správneho konania neznamená, že účastník konania porušil súťažné pravidlá a neprejudikuje závery, ku ktorým môže Protimonopolný úrad SR dospieť v rozhodnutí.