Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov AGEL SK a. s., Mammacentrum sv. Agáty Banská Bystrica a.s., Poliklinika ProCare Žiar s.r.o. a aktív predstavujúcich Nemocnicu Žiar nad Hronom, Nemocnicu Banská Štiavnica a Polikliniku Zvolen

Publikované:
Obsah

Tretie strany môžu predložiť PMÚ SR svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámenej koncentrácii.

ambulancia
ambulancia

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 21. 03. 2023 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa AGEL SK a.s., Slovenská republika nad Mammacentrom sv. Agáty Banská Bystrica a.s., Poliklinikou ProCare Žiar s.r.o. a aktívami predstavujúcimi Nemocnicu Žiar nad Hronom a Nemocnicu Banská Štiavnica a v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa AGEL SK a.s., Slovenská republika nad aktívami predstavujúcimi Polikliniku Zvolen.

Sektor:
Q.86 Zdravotníctvo

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.