Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ SR zastavil správne konanie voči Slovenskej bankovej asociácii

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor kartelov (ďalej len „úrad“), dňa 8. 11. 2016 zastavil správne konanie voči Slovenskej bankovej asociácii so sídlom Rajská 15/A, 811 08 Bratislava vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž súvisiacej so samoreguláciou členov Slovenskej bankovej asociácie spočívajúcej v nevyberaní poplatku za vklad v hotovosti na vlastný účet fyzických osôb na území Slovenskej republiky.
 
Úrad zastavil správne konanie, pretože v konaní sa nepreukázalo, že účastník konania porušil ustanovenia zákona  č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov. 
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 14. 11. 2016.