PMÚ SR zorganizoval stretnutie medzinárodnej pracovnej skupiny pre implementáciu modernizácie štátnej pomoci

12.02.2019
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci dňa 8. 2. 2019 zorganizoval v Bratislave stretnutie medzinárodnej pracovnej skupiny pre implementáciu modernizácie štátnej pomoci.

Pracovná skupina je neoficiálnou platformou na vzájomnú diskusiu a výmenu skúseností zástupcov koordinátorov v oblasti štátnej pomoci v členských krajinách EÚ. Stretnutia pracovnej skupiny sa vždy konajú v inom členskom štáte EÚ a spravidla sa na nich zúčastňujú aj zástupcovia Európskej komisie.

Predmetom uskutočneného stretnutia pracovnej skupiny v Bratislave boli najmä bližšie informácie zo strany Európskej komisie o predĺžení a hodnotení vybraných pravidiel v oblasti štátnej pomoci, ako aj prvé skúsenosti členských štátov s implementáciou dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu a tiež s implementáciou projektov cezhraničnej spolupráce (Interreg).
 
family photo MPS OŠP
Posledná aktualizácia:12.02.2019