Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ SR zverejňuje spoločné vyhlásenie európskych súťažných autorít o uplatňovaní súťažných pravidiel v čase koronavírusovej krízy

Aktualizované:
Obsah
Dňa 23. 3. 2020 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky sa spolu s ďalšími súťažnými autoritami spolupracujúcimi v rámci Európskej siete pre hospodársku súťaž ECN pripojil ku spoločnému vyhláseniu o uplatňovaní súťažných pravidiel v EÚ počas krízy v dôsledku šírenia koronavírusu.
 
Vo vyhlásení všetky súťažné autority jednotne pripúšťajú sociálne a ekonomické dôsledky tejto krízy.
 
Zároveň v ňom spoločne zdôrazňujú, že súťažné pravidlá sú dostatočne flexibilné na to, aby zohľadnili takéto zmeny okolností na trhu.

Je nevyhnutné, aby v súčasnosti potrebné zdravotnícke pomôcky a materiál na ochranu zdravia zostali dostupné za konkurenčné ceny.

Súťažné autority budú taktiež sledovať prípadné „zneužitie situácie“ a zasahovať v prípade kartelizácie trhu či zneužitia dominantného postavenia.

V tejto súvislosti tiež dávajú do pozornosti, že súčasné pravidlá umožňujú výrobcom stanoviť maximálne ceny svojich produktov, ktoré umožnia limitovať neopodstatnený nárast ceny v rámci distribučného reťazca.
 
Odporúčajú spoločnostiam, aby pre ďalšie potrebné usmernenia v konkrétnych prípadoch kontaktovali buď národné súťažné autority alebo Európsku komisiu či dozornú autoritu EZVO (EFTA Surveillance Authority).
 
Celé znenie spoločného vyhlásenia súťažných autorít ECN je dostupné na webovom sídle https://ec.europa.eu/competition/ecn/202003_joint-statement_ecn_corona-crisis.pdf (v anglickom jazyku).