PODATEĽŇA PMÚ SR bude 31. 12. 2018 zatvorená

19.12.2018
Dňa 31. 12. 2018 bude podateľňa úradu zatvorená. V tento deň nebude možné podávať zásielky osobne do podateľne úradu.
Posledná aktualizácia:19.12.2018