Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Pracovné stretnutie o inšpekciách

Aktualizované:
Obsah
V utorok 4. novembra 2014 sa na Protimonopolnom úrade Slovenskej republiky konalo pracovné stretnutie venované inšpekciám. Nakoľko úrad v poslednej dobe zintenzívnil výkon neohlásených inšpekcií v podnikateľských priestoroch s cieľom získať relevantné dôkazy napomáhajúce odhaleniu nezákonných kartelových dohôd, pracovné stretnutie sa stretlo s veľkým záujmom a zúčastnilo sa ho desiatky advokátov a zástupcov podnikov.

Pracovné stretnutie otvoril riaditeľ odboru kartelov, Peter Demčák, ktorý podal prehľad o aktuálnom stave inšpekcií na Slovensku za posledný rok, relevantnej judikatúre a priblížil postup Protimonopolného úradu pri neohlásenej inšpekcii. Ďalší zástupcovia odboru kartelov následne informovali účastníkov stretnutia o zákonnej povinnosti podnikateľov spolupracovať s úradom a o postupe úradu pri nakladaní s informáciami a dátami získanými počas inšpekcie.

Úrad aj v budúcnosti plánuje otvárať diskusie s odbornou verejnosťou o aktuálnych problematikách týkajúcich sa jeho činnosti.

Fotogaléria