Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Prebieha revízia zverejnených právnych predpisov, usmernení a dokumentov úradu podľa nového znenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže

Aktualizované:
Obsah
logo uradu
logo uradu
V súvislosti s nadobudnutím účinnosti nového znenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže - zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) dňa 1. 6. 2021 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v týchto dňoch uskutočňuje revíziu svojich právnych predpisov, usmernení a dokumentov zverejnených na webovom sídle.

Vzhľadom na túto skutočnosť si úrad dovoľuje uviesť, že niektoré právne predpisy, usmernenia a dokumenty, ktoré dosiaľ zverejnil na svojom webovom sídle zatiaľ nekorešpondujú so znením uvedeného zákona. V čo možno najkratšom čase však úrad sprístupni ich nové znenie na svojom webovom sídle.

Ďakujeme za pochopenie.