Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Predseda ICN v súvislosti s udalosťami na Ukrajine pozastavil účasť Ruskej federácie na medzinárodnej spolupráci v oblasti ochrany hospodárskej súťaže

Aktualizované:
Obsah

PMÚ SR podporuje rozhodnutie predsedu ICN.

ukrajina vlajka, holubica
ukrajina vlajka, holubica

Medzinárodná sieť úradov pre ochranu hospodárskej súťaže „International Competition Network“ (ICN) predstavuje celosvetovú platformu pre efektívnu medzinárodnú spoluprácu v oblasti presadzovania pravidiel hospodárskej súťaže v prospech spotrebiteľov na celom svete.

ICN bola založená v roku 2001 a v súčasnosti ju tvorí 140 inštitúcií na ochranu hospodárskej súťaže v krajinách na celom svete vrátane krajín Ruskej federácie (prostredníctvom Federálnej protimonopolnej služby Ruska) a Ukrajiny (prostredníctvom Protimonopolného výboru Ukrajiny).

Členstvo Slovenskej republiky v ICN je zastúpené Protimonopolným úradom SR. Protimonopolný úrad SR spolupracuje s ďalšími členskými úradmi ICN najmä v rámci pracovných skupín ICN a zároveň sa aktívne zapája do rôznych ďalších aktivít ICN na celosvetovej úrovni, akými sú konferencie a ďalšie podujatia, tvorba dokumentov či správ.

Z hľadiska zlepšovania politiky hospodárskej súťaže na celom svete je nevyhnutný neustály kontakt medzi členmi ICN a rovnako dôležitá je aj vzájomná spolupráca členov ICN počas pravidelných stretnutí, pri vypracovávaní spoločných noriem a výmene názorov.

Súčasný konflikt na Ukrajine však sťažuje takúto intenzívnu spoluprácu medzi členmi ICN. Z tohto dôvodu predseda ICN na základe požiadaviek členov Riadiacej skupiny ICN a niekoľkých ďalších jej členov spoločne s nimi posúdil a prerokoval účasť ruskej inštitúcie na ochranu hospodárskej súťaže na aktivitách ICN v súčasných podmienkach.

Následne predseda ICN dňa 2. 3. 2022 vyhlásil, že rozhodol o pozastavení členstva ruskej inštitúcie na ochranu hospodárskej súťaže v ICN. Ak sa okolnosti zmenia, predseda ICN svoj postoj po prerokovaní s členmi Riadiacej skupiny ICN prehodnotí.

Protimonopolný úrad SR podporuje rozhodnutie predsedu ICN.

Celé znenie stanoviska predsedu ICN k udalostiam na Ukrajine je dostupné na webovom sídle ICN https://www.internationalcompetitionnetwork.org/news/chair-statement-2022march/.