Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Predstavitelia PMÚ SR privítali predstaviteľov ÚOHS na pracovnej návšteve

Aktualizované:
Obsah
IMG_3553
IMG_3553
Predstavitelia Protimonopolného úradu SR (ďalej len „PMÚ SR“) dňa 2. 2. 2022 privítali na pracovnej návšteve v Bratislave hostí z partnerského úradu na ochranu hospodárskej súťaže v Českej republike.

O aktuálnych témach a otázkach v oblasti hospodárskej súťaže, ako aj o budúcej intenzívnejšej bilaterálnej spolupráci medzi PMÚ SR a Úřadom pro ochranu hospodářské soutěže (ďalej len „ÚOHS“) diskutovali predstavitelia PMÚ SR - predseda PMÚ SR Tibor Menyhart, podpredseda PMÚ SR Boris Gregor, riaditeľka odboru legislatívno-právneho a zahraničných vzťahov PMÚ SR Michaela Nosa s predstaviteľmi ÚOHS - predseda ÚOHS Petr Mlsna, podpredseda zodpovedný za riadenie sekcie hospodárskej súťaže ÚOHS Kamil Nejezchleb a vedúci oddelenia medzinárodných vzťahov ÚOHS Roman Pliska.

Pre obe strany bola pracovná návšteva príležitosťou na podrobné prekonzultovanie viacerých aktuálnych výziev, ktorým v súčasnosti čelia obe inštitúcie a zároveň na zaujatie jednotného a čo najlepšieho postoja k riešeniu momentálnych otázok pri ochrane hospodárskej súťaže a presadzovaní jej princípov.

Zaoberali sa napr. vhodným prístupom k zohľadňovaniu environmentálnych hľadísk v rámci posudzovania protizákonných dohôd či ďalším postupom úradov pri aplikovaní pripravovanej regulácie digitálnych trhov a služieb v krajinách. Rozprávali sa aj o čo najefektívnejšom využívaní vyšetrovacích právomocí úradov získaných smernicou ECN+, napr. v súvislosti s odhaľovaním kartelových dohôd a dotkli sa aj otázok možností a úloh úradov pri riešení sektorových problémov vyskytujúcich sa v oboch krajinách. V neposlednom rade predmetom pracovnej návštevy bolo okrem plnenia úloh v rámci blížiaceho sa predsedníctva Českej republiky v Rade Európskej únie aj posilňovanie spolupráce medzi stredoeurópskymi partnerskými úradmi.


Ďalšie fotografie z pracovnej návštevy:

fotografia č. 1 z pracovnej návštevy     fotografia č. 2 z pracovnej návštevy