Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Protimonopolný úrad pokračuje v inšpekciách, tentoraz v sektore produktov určených na údržbu v priemyselných podnikoch

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad SR, odbor kartelov, potvrdzuje, že vykonal neohlásené inšpekcie v podnikateľských priestoroch spoločností pôsobiacich v sektore distribúcie a predaja produktov určených na údržbu v priemyselných podnikoch.

Inšpekcie boli vykonané na základe dôvodného podozrenia, podľa ktorého prešetrované spoločnosti koordinovali svoj postup pri predkladaní ponúk vo verejných obstarávaniach (tzv. „bid rigging“). Spolupráca medzi uchádzačmi v tendroch mohla mať rôzne podoby, najmä podobu dohody o výške cien, o rozdelení zákaziek alebo inej formy koordinácie vo verejnom obstarávaní zahŕňajúcej aj dohodu o nepredložení ponuky, dohodu o rotácii zákaziek, dohodu o následných kompenzáciách prostredníctvom subdodávok, alebo podnikatelia mohli zosúladiť svoj postup bez toho, aby uzatvorili dohodu v užšom zmysle. Nakoľko ide o horizontálne dohody medzi priamymi konkurentmi, ktoré sa považujú za ťažké kartely, pri preukázaní takejto dohody hrozí účastníkovi pokuta až do výšky 10% z obratu za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie.

Okrem potenciálnej kartelovej dohody sa podozrenia úradu týkajú aj možnej vertikálnej dohody vo forme účasti zahraničného výrobcu na dohode s distribútormi v oblasti rozdelenia zákazníkov, rozdelenia územia, zachovania trhových podielov a zachovania hladiny cien.

Úrad získal informácie, podľa ktorých sa dohody medzi podnikateľmi mali realizovať minimálne od roku 2010. Významnú časť klientely prešetrovaných subjektov tvoria podnikatelia z oblasti energetiky. Uvedené podozrenia sa týkajú možného porušenia národného ako aj európskeho súťažného práva.

Skutočnosť, že úrad uskutočnil inšpekcie neznamená, že dotknuté subjekty porušili súťažné pravidlá, ani neprejudikuje závery prešetrovania. Úrad v tejto fáze neposkytuje o prešetrovaní bližšie informácie.