Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Protimonopolný úrad pokutoval účastníka na trhu nákladnej železničnej dopravy

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad SR, odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd (ďalej len „úrad“) vydal dňa 22. 08. 2013 rozhodnutie o obmedzení súťaže na trhu nákladnej železničnej dopravy. Dominantná spoločnosť na tomto trhu zneužila svoje postavenie tým, že obmedzila predaj a prenájom elektrických rušňov a tankovanie nafty do motorových rušňov súkromným dopravcom, ktorí jej konkurovali. Zámerom takéhoto konania bolo vytlačiť konkurentov z trhu, resp. zabrániť ich rastu. Úrad za porušenie zákona uložil pokutu vo výške 10 253 662 eur.

Na to, aby mohli nákladní železniční dopravcovia poskytovať svoje služby, potrebujú elektrické alebo motorové rušne, pričom elektrické rušne sú efektívnejšie. Elektrické rušne, ktoré sú schopné prevádzky v podmienkach SR, má väčšinou k dispozícii len dominant, ktorý ich však svojim konkurentom nechcel predať/prenajímať. Súkromí dopravcovia preto vo zvýšenej miere používali menej efektívne motorové rušne. Do motorových rušňov je nutné dopĺňať naftu. Sieť potrebných čerpacích staníc je vo vlastníctve dominanta, a ten súkromným dopravcom neumožňoval tankovanie na svojich čerpacích staniciach. Správanie dominanta, ktoré úrad pokutoval, zvyšovalo náklady konkurenčným dopravcom. Dopravcovia tak nedokázali efektívne poskytovať svoje služby, razantnejšie sa presadiť na trhu, rásť a konkurovať dominantovi.

Rozhodnutie nie je právoplatné.
Nakoľko sa jedná o prvostupňové rozhodnutie, proti ktorému účastník konania môže podať rozklad, úrad neuvádza v tejto fáze ďalšie podrobnosti k predmetnému rozhodnutiu.