Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Protimonopolný úrad potvrdzuje inšpekcie v oblasti poskytovania služieb liečebnej výživy a stravovania v nemocniciach

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad SR, odbor kartelov, potvrdzuje, že v dňoch 04.02.2015 až 06.02.2015 vykonal neohlásené inšpekcie v podnikateľských priestoroch spoločností pôsobiacich v oblasti zabezpečovania komplexného poskytovania stravovacích služieb a služieb liečebnej výživy pacientov a zamestnancov v nemocniciach a podnikateľských priestoroch spoločnosti pôsobiacej okrem iného v oblasti verejného obstarávania.
 
Inšpekcie boli vykonané na základe dôvodného podozrenia, že prešetrované spoločnosti sa zúčastnili na dohodách alebo zosúladených postupoch obmedzujúcich súťaž, ktorých cieľom alebo následkom bolo stanoviť priamo alebo nepriamo ceny, rozdeliť trh alebo inak koordinovať svoje správanie alebo spoločný postup s inými podnikateľmi zúčastnenými vo verejnom obstarávaní.
 
Skutočnosť, že úrad uskutočnil inšpekciu neznamená, že dotknutý subjekt porušil súťažné pravidlá, ani neprejudikuje závery prešetrovania. Úrad v tejto fáze neposkytuje o prešetrovaní bližšie informácie.