Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Protimonopolný úrad potvrdzuje inšpekcie v spoločnostiach zabezpečujúcich stravovacie poukážky

Aktualizované:
Obsah
Odbor kartelov, potvrdzuje, že vykonal neohlásené inšpekcie v podnikateľských priestoroch spoločností pôsobiacich na trhu stravovacích poukážok a iných benefitných poukážok.

Úrad má dôvodné podozrenie, že prešetrované spoločnosti koordinovali svoje správanie najmä vo verejných obstarávaniach, ako aj v obchodných verejných súťažiach. Spolupráca medzi dotknutými podnikateľmi mohla prebiehať najmä prostredníctvom:
  • dohôd, ktoré priamo alebo nepriamo určujú ceny alebo iné obchodné podmienky,
  • výmeny citlivých informácií, najmä výmeny informácií o cenách,
  • koordinácie správania v procese verejného obstarávania, obchodných verejných súťaží, alebo v inej obdobnej súťaži, ktorá sa realizovala najmä formou rozdelenia zákazníkov.
Na to, aby úrad mohol zistiť a preveriť všetky relevantné skutočnosti a určiť mieru účasti všetkých dotknutých podnikateľov na možnej dohode obmedzujúcej súťaž, bolo potrebné vykonať u podozrivých podnikateľov inšpekcie.

Skutočnosť, že úrad uskutočnil inšpekcie neznamená, že dotknuté subjekty porušili súťažné pravidlá, ani neprejudikuje závery prešetrovania. Úrad v tejto fáze neposkytuje o prešetrovaní bližšie informácie.