Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Protimonopolný úrad sa zameria na nové sektory

Aktualizované:
Obsah
S vývojom situácie na slovenskom trhu pristúpil Protimonopolný úrad SR k aktualizácii svojich priorít. V priebehu nasledujúceho obdobia bude úrad vo zvýšenej miere sledovať a analyzovať, či súťaž funguje dostatočne v oblasti verejnej osobnej dopravy a oblasti motorových vozidiel, zároveň bude pokračovať v prešetrovaní potravinárstva.

Dôvodom pre analýzu verejnej osobnej dopravy je predovšetkým proces liberalizácie, ktorým tento sektor prechádza. Tento proces so sebou prináša riziká a často nedochádza k požadovanému rozvoju, čo potvrdzujú aj skúsenosti z okolitých krajín. Úrad sa chce zamerať najmä na identifikovanie možných bariér vstupu nových hráčov na trh a návrh opatrení na ich elimináciu.

Čo sa týka sektora motorových vozidiel, ide o sektor, kde dlhodobo existujú špecifické pravidlá. Obzvlášť na trhu popredajných služieb, v oblasti opravárenských služieb a údržby a distribúcie náhradných dielov je súťaž menej intenzívna, keďže tieto trhy sú viazané na konkrétnu značku motorového vozidla. Opravy a údržba motorového vozidla zároveň predstavujú významnú položku celkových výdavkov spotrebiteľov. Predbežný monitoring úradu naznačuje možnú existenciu súťažných rizík, preto sa chce úrad bližšie zamerať na túto oblasť.

V prípade, že úrad na základe svojich analýz dospeje k záveru, že na monitorovaných trhoch dochádza k narušeniu súťažného prostredia, je pripravený zasiahnuť a odstrániť súťažné nedostatky. 

Vyššie uvedené neznamená, že Protimonopolný úrad nebude zasahovať aj v iných oblastiach hospodárstva.

Kompletná prioritizačná politika Protimonopolného úrad SR je dostupná na:
http://www.antimon.gov.sk/prioritizacna-politika/