Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky schválil koncentráciu J&T FINANCE GROUP a Poštovej banky

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky schválil koncentráciu, ktorá má vzniknúť získaním nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa J&T FINANCE GROUP, a. s., Bratislava (ďalej len „J&T FINANCE GROUP“ alebo „Oznamovateľ“) nad podnikom podnikateľa Poštová banka, a. s., Bratislava (ďalej len „Poštová banka“).

Podnikateľ J&T FINANCE GROUP uviedol v Oznámení koncentrácie a jeho doplnení informácie o svojich aktivitách a oblastiach pôsobenia podnikateľov, ktorých zaradil do skupiny J&T. Podľa Oznamovateľa pôsobí Skupina J&T hlavne v oblasti bankovníctva. Poskytuje služby korporátneho a privátneho bankovníctva, asset manažmentu (správy klientských aktív) a spravuje nebankové investície Skupiny J&T (strategické investície na finančných trhoch, investície krátkodobej a strednodobej povahy). Skupina J&T je činná v  Slovenskej republike, Českej republike, Švajčiarsku, Ruskej federácii, Luxembursku, Lichtenštajnsku, Holandsku, Cyperskej republike a v karibskej oblasti.


Poštová banka pôsobí v oblasti bankovníctva. Zameriava sa najmä na poskytovanie úverov a prijímanie vkladov a na vykonávanie ďalších činností v zmysle bankovej licencie. Primárne zameriava svoje produkty a služby na klientov najmä v malých mestách a na vidieku. Pôsobí v Slovenskej republike a prostredníctvom pobočky zahraničnej banky aj v Českej republike.

Podľa Oznámenia koncentrácie sa aktivity predmetných podnikateľov prekrývajú v oblasti bankovníctva. Vychádzajúc z predložených informácií, nebol identifikovaný v súvislosti s  koncentráciou ovplyvnený trh v zmysle Vyhlášky úradu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznámení koncentrácie. Úrad preto dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia a  koncentráciu schválil. 

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 04. 2013.